Uziemienie w gniazdku

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszelkiego rodzaju obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w poważnym stopniu minimalizują ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego typu substancji palnych w rezultacie przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może wywołać zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu zaś tym samym powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. By było wówczas możliwe przewożone konstrukcje powinny stanowić prawe uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego standardu uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego standardu proste uziemienia układają się z zacisku uziemiającego również z przewodu. Przewody używane w uziemieniu prezentują się niską opornością elektryczną oraz niezwykle wysoką wytrzymałością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej trudne uziemienie posiadające system ochrony, który zezwala na transport lub dozowanie produktu wyłącznie w czasie gdy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy stosuje się tego gatunku uziemienia? Najczęściej bierze się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek także na przykład elementów instalacji procesowych. Do stworzenia zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego rodzaju substancji łatwopalnych. W terminie ingerencji w treści łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i montuje się w tłu substancji łatwopalnych, wchodzi do powstania zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest właściwie dobry zacisk a tak dopasowany kabel, dający szansa przewodzenia ładunku elektrycznego do punktu uziemienia. Ważne stanowi wtedy, że stosowane w uziemieniach zaciski i kable muszą spełniać bardzo wymagające wytyczne, skierowane na linii testów. Obecnie najlepsze skutki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.