Uziemienie ochronne i robocze stacji transformatorowej

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na ograniczeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie przypisuje się go w obrębie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może mieć różną postać. Najjaśniejsze i kilka skomplikowane modele okazują się z zacisku uziemiającego oraz z przewodu. Bardziej rozwinięte i rozbudowane technologicznie są wyposazone w styl kontroli stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, wtedy gdy uziemienie pozostało w stosowny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są brane w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

http://dk.healthymode.eu/formexplode-hurtig-stigning-i-muskelmasse/

W sukcesie napełniania lub opróżniania zbiorników o różnej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstania że być jeszcze mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dzielenie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W produkcie łatwego i nagłego związku z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie widoczny w perspektyw iskry. Brak opiek nad rozładowaniem iskrowym może wywoływać zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co świadczy eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.