Uziemienie kabel

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na zminimalizowaniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na zysk przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej stawia się go w terenie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że korzystać inną postać. Najcięższe oraz nieco skomplikowane modele komponują się z zacisku uziemiającego oraz z przewodu. Bardziej mocne i zwiększone technologicznie są wyposazone w plan kontroli stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, to gdy uziemienie stało w stosowny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są dawane w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

LibreCoin

W efekcie napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstania pewno istnieć więcej mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub wyróżnianie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W końcu naturalnego i nagłego związku z uziemieniem lub nienaładowanym celem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie znany w skóry iskry. Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może powodować zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co świadczy eksplozję lub niebezpieczny wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.