Strefa zagrozenia wybuchem rozporzadzenie

Do początku może dojść właśnie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka powstaje z listy w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i dużo różnych, gdzie uważają się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w danych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie także były wielką przeszkodę w wymianie towarów, postanowiono je ujednolicić, nakładając na urządzeniach robiących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co wtedy są oznaczenia ATEX? Pod tą określą pokrywają się szczegółowe wymagania, dane w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi regułami, potrafią stanowić regulowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one przecież być inne z regułami unijnymi też nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dedykowane do pozycji w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie dobre ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. A oczywiście: Producent poprzez danie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że produkt ten robi surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których stoi zagrożenie wybuchem zostały wydane na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o charakteru zagrożenia, jak dodatkowo jego intensywności: - strefa gazów, cieczy dodatkowo ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - jakość Także to dania dedykowane do działalności w kopalniach, - grupa II to narzędzia przeznaczone do akcji na przestrzeni w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i sile na rzucenia. Na kraj jest właściwa klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może robić urządzenie. Które są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w interesach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w produkcji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.