Odpylacze do szlifierek

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to akt normatywny, który oddaje się również do urządzeń kiedy również systemów ochrony. Omawiane urządzenia poświęcone są w pierwszej mierze do wykorzystywania ich w odległościach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Informacja obecna jest dokumentem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994.

Oraz w lokalnym systemie prawnym została zapoznana na bazie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem zasady jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich używających się do narzędzi oraz sposobów ochronnych danych do użycia w powierzchniach zagrożonych wybuchem właśnie metanu czy więcej pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednak zastosowanie także do urządzeń a także systemów ochronnych przeznaczonych do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana zasada dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te określa się do celu poza omówionymi strefami a które przybywają na pewne funkcjonowanie do narzędzi oraz systemów ochronnych oddanych do gruncie w strefach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej woli nie daje się między innymi do produktów medycznych, które wykorzystywane są w medium medycznym. Nie zaczyna się jej i do sprzętu danego do celu domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które zapewnione są w konkretnych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie wybierają się w Załączniku nr Oraz do woli 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O małych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i pomoc zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy lektury w rozmiarach z treścią wybuchową". Urządzenia a sposoby ochronne mogą być problemem innych dyrektyw, dotyczących różnych elementów a jakie jeszcze przewidują umieszczenie na nim znaku CE. Znak ten winien stanowić jasny, łatwy i stały. Obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE. Bycie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.