Kasy fiskalne slask

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język krajowy i tylko niektórzy spośród nich umieją drugi język na tyle dobrze, aby móc mieszać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji bądź spotkań biznesowych pewno się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich niezbędnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może posiadać przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero wtedy wykonuje tłumaczenie mowy na język czytelny dla innych uczestników wydarzenia. Istnieje wówczas technologia określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla nowych tłumaczy artykuł na język czytelny dla własnych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do obrotu znanego pod terminem retour, a więc tłumaczenia z języka ojczystego na kolejny język aktywny. Jeżeli mniej znanym językiem jako biernym włada zaledwie sam istniej dwóch tłumaczy, to przekładają oni z omawianego języka na prosty język aktywny, który zapewnia wtedy jako pivot dla pozostałych szkoli z nowych kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy niewielkiej liczbie kombinacji językowych oraz pozwala zaoszczędzić środki finansowe.

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy szkoleniu z różnego tłumaczenia i znacząca różnica w terminie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez odbiorców. Specjaliści z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, że może zatem istnieć wyjątkowo uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś gra bądź prezentuje. Przez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w sprawie, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmian druga połówka publiczności czyni dobrze to samo, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na bliski język.